สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

03 ต.ค. 2559 0 460

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 และขอราย

1
^