สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษ
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษ

04 มิ.ย. 2563 0 163

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563

05 พ.ค. 2563 0 143

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563

07 เม.ย. 2563 0 137

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2563

05 มี.ค. 2563 0 125

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563

04 ก.พ. 2563 0 138

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

^