รายงาน

เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการธุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการธุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 มี.ค. 2564 0 74

โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการธุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ป้องกันการทุจริตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

1
^