เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

.:: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ::.

หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร ๐๗๓-๔๖๘๒๒๙-๓๐
แฟ็ก ๐๗๓-๔๖๘๒๓๐
www.tareao.go.th
Email: abttareao94120@gmail.com

^